FCI 1 – Plemena ovčácká, pastevecká a honácká

Do této skupiny patří dobře ovladatelní psi, vyšlechtění pro hlídání a shánění stád ovcí a dobytka. V dnešní době jsou často využíváni jako pracovní psi.