Torze žaludku u psů

Jedná se o závažné onemocnění u psů, které je nutné řešit co nejrychleji, protože v momentě, kdy k torzi dojde, ohrožuje bezprostředně jejich život. Proč ale vůbec k torzi dochází? Touto otázkou se již zabýval nejeden chovatel.

Velký pes – vyšší riziko

Tímto onemocněním trpí převážně velká plemena, protože úzký a hluboký hrudník spíše umožňují otočení (torzi) žaludku, než psi s hrudníkem malým. Je také prokázáno, že některá konkrétní plemena mají k tomuto onemocnění blíže. Ohrožen je tedy například německý ovčák nebo německá doga. Dále psi lovečtí. Někteří veterináři dokonce doporučují preventivní operaci žaludku, kdy se žaludek přišije k břišní stěně a riziko tak do budoucna žádné nehrozí.

Dále tímto problémem trpí spíše samci. Proč tomu tak ale je, se přesně neví. V každém případě, i když se jedná o problém zcela individuální a může postihnout každého psa, malá plemena bývají torzí žaludku postižena jen velmi vzácně.

Příznaky torze žaludku u psa

Při torzi žaludku dochází k uskřinutí krevního zásobení a žaludek začíná rychle odumírat. Pacient může být malátný, projevuje se u něj bolest žaludku a intenzivně zvrací, i když naprázdno. Dále trpí nafouknutým břichem a zrychleně dýchá.

Šokový stav přichází poměrně rychle, proto je nutné odvézt psa při prvních příznacích k veterináři co nejrychleji. Pokud pes upadne do šoku, poznáme to na sliznicích, které jsou bledé a velmi často dochází i ke kolapsu.

Po stabilizaci pacienta by mělo dojít k co nejrychlejšímu operačnímu zákroku. Při torzi je totiž ohroženo hlavně srdce. Do krve se dostávají toxické látky z odumírajícího žaludku.

Pokud není pacient operován, dochází k recidivě, čili opakování tohoto stavu. Je tedy lepší operaci provést okamžitě.

Příčiny onemocnění

Více ohroženi jsou psi, kteří jsou krmeni jen jednou denně. Také psi, kteří krmivo hltají a žerou rychle, mají větší možnost takto onemocnět. Žaludek se tak snadněji plní vzduchem, čímž působí na další orgány a způsobuje dýchací potíže. Temperamentnější psi by tedy měli být krmeni několikrát denně.

Je jednoznačně prokázána spojitost mezi dilatací (rozšířením) žaludku a torzí žaludku, je tedy nutné dodržovat u krmení některá pravidla.

Účinná prevence torze žaludku

Jak už bylo řečeno, máte-li doma větší plemeno, je nutné se pokusit tomuto onemocnění předejít. A to buď preventivním operativním zákrokem, nebo tím, že budete dodržovat některé důležité zásady.

Pes by měl jíst několikrát denně a to na klidném místě. I když je voda pro psa životně důležitá, ihned po jídle by měl být její přísun omezen. Dále by pes měl být po jídle chvíli v naprostém klidu.

Pokud už k torzi žaludku dojde, je nutné rozpoznat příznaky co nejrychleji, aby byl pes také rychle ošetřen. Důsledky prodlevy u rozpoznání mohou být totiž fatální.

Autorka: Naďa Kučerová
Zdroj: hafici.cz